CARTOONS ● ILLUSTRATIES ● STRIPS
B-ART

Wijk opbouworgaan Oud West

► Wijkraad Amsterdam Zuid West is een platform van actieve organisaties en belangstellende wijkbewoners uit de Hoofddorppleinbuurt, de Schinkelbuurt, de Stadionbuurt en de Apollobuurt. In 1960 opgericht als sociaal-cultureel wijkcentrum, heeft zij zich vanaf de jaren zeventig bezig gehouden met ontwikkelingen in de Hoofddorpplein-, Schinkel-, Stadion- en Beethovenbuurt. Zij helpt groepen mensen bij het behartigen van hun belangen, zoals het verbeteren van een verkeerssituatie of het creëren van speciale woonvoorzieningen voor ouderen. Die ondersteuning betekent niet dat de wijkraadsleden het werk voor de werkgroepen opknappen of hun belangen behartigen. Dat dienen de mensen zelf te doen.
Tekenwerk voor onder andere het jaarverslag van 1991.

http://woczuidwest.nl