CARTOONS ● ILLUSTRATIES ● STRIPS
B-ART

Skript

► Skript was een uitgave van Het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel (NCA) en verscheen 8× per jaar.
In drie jaargangen verzorgde ik een strippagina en losse cartoons.
Het NCA bestond sinds 1997 als de Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, welke in 2011 werd opgeheven.