CARTOONS ● ILLUSTRATIES ● STRIPS
B-ART

MCA

► Milieucentrum Amsterdam is de koepelorganisatie van Amsterdamse natuur-, milieu- en bewonersgroepen die zich inzetten voor een leefbare en duurzame stad. Het Milieucentrum maakt zich sterk voor milieubewust gemeentebeleid. Kernthema’s zijn ruimtelijke ordening, verkeer en stadsnatuur. Tegenwoordig is het MCA actief onder de naam ‘De Groene Stad’.

http://www.degezondestad.org

Het MCA werd in 1988 opgericht. Informatie over het MCA is te vinden op:
http://www.keesvissers.nl/index.php/energie-en-milieu/milieucentrum-amsterdam.

Toen ik in 1988 afstudeerde kon ik vanwege ernstige gezondheidsproblemen niet aan het werk. Ik heb als vrijwilliger wel een bijdrage mogen leveren aan vele uitgaven en activiteiten van het MCA, zoals het Waterblad, het Eerste Amsterdamse Groentribunaal (http://www.keesvissers.nl/index.php/energie-en-milieu/eerste-amsterdamse-groentribunaal) en de eerste Amsterdamse Hergebruikgids.