CARTOONS ● ILLUSTRATIES ● STRIPS
B-ART

Leefstijl

► “Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.”

Leefstijl ontwikkelt educatief materiaal op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Onderdeel van Edu’Actief.

http://www.leefstijl.nl/