CARTOONS ● ILLUSTRATIES ● STRIPS
B-ART

VNVA

► De Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…
De VNVA krant werd in 2006 omgedoopt in VAMP, Magazine voor Vrouwelijke Artsen Met Power.
Voor de VNVA krant heb ik 19 jaar lang een vaste cartoon gehad: Aesculapia, en tientallen illustraties en cartoons geleverd.

http://www.vnva.nl